O udruzi

Udruga za tehničku kulturu Orebić je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u tehničkoj kulturi prvenstveno na području Općine Orebić i poluotoka Pelješca.

Kratka povijest:

Osnovana je kao logičan slijed spontane i neformalne inicijative entuzijasta na polju različitih tehničkih aktivnosti. Javne bežične mreže, postavljanje automatskih meteoroloških postaja, modelarstvo, razmjena iskustava i uzajamna pomoć pri samostalnoj edukaciji i uporabi modernih informatičkih, foto i video sredstava, izrada web stranica, fotoamaterizam... Samo su neke od aktivnosti kojima su se naši članovi do sada neformalno i volonterski bavili.

Kako su pojedine aktivnosti izrasle u projekte od kojih bi korist uz same članove mogla imati i šira zajednica, odlučili smo se na formaliziranje naših aktivnosti u formi udruge tehničke kulture.

Cilj udruge:

Cilj nam je okupiti entuzijaste s područja tehničke kulture na poljima na kojima ona do sada na području Orebića i Pelješca nije uspjela steći formalne okvire (informatika, fotoamateri, amaterska meteorologija, amaterska astronomija, modelarstvo i sl.), te uspostaviti uvjete za osobni razvoj članova - posebno mladih, rast bavljenja tehničkom kulturom i povećanjem doprinosa tehničkih i tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu građana i razvoju gospodarstva. 

Planovi udruge:

Programi i projekti kroz koje to namjeravamo postići su prvenstveno slijedeći:

  1. Stjecanje prostornih, tehničkih i kadrovskih uvjeta za bavljenje tehničkom kulturom (informatička učionica, foto laboratorij i slična oprema za bavljenje različitim granama tehničke kulture);
  2. Organizacija radionica, predavanja, tečajeva i sličnih edukativnih aktivnosti, uz domaće ili gostujuće stručne mentore i predavače;
  3. Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima i drugim manifestacijama tehničke kulture, posebno za mlade članove;
  4. Provođenje tehničkih i tehnoloških projekata koji će imati pozitivan učinak na razvoj lokalne zajednice, kvalitetu života ljudi i razvoj gospodarstva (postavljanje bežičnih mreža, održavanje informativnog portala, postavljanje, održavanje i eksploatacija automatskih meteoroloških postaja, umreženih kamera i sl.).
  5. Pružanje savjetodavne i druge stručne tehničke i tehnološke pomoći ostalim dionicima javnog, kulturnog, društvenog i političkog života Općine.

Rad udruge:

Svjesni smo da u ovom trenutku u prostoru i vremenu prethodni odlomak zvuči pomalo nerealno, te odveć optimistično. Realno projiciramo kako bi se sve navedene aktivnosti i projekti mogli realizirati tek u razdoblju od slijedećih pet, a nastave li se loši gospodarski trendovi možda i deset godina.

Međutim i najduži put počinje prvim korakom. Osnutkom udruge odlučili smo dio svog entuzijazma i slobodnog vremena staviti u funkciju ostvarenja gore navedenih planova. U 2014. planiramo realizirati projekte održavanja lokalnog internet portala, postavljanja dijela automatskih meteoroloških postaja i umreženih kamera, te započeti s društvenom aktivnošću udruge.

Baza inicijatora osnutka udruge definitivno nema potencijal sama iznijeti planove koje smo naveli. Stoga se nadamo da ćemo bazu članstva proširiti i entuzijastima i stručnjacima različitih tehničke kulture koji će kao izvoditelji i mentori sudjelovati u realizaciji projekata i planova udruge, ali i mladim članovima koji će raditi na osobnom razvoju i edukaciji s ciljem da postanu budućnost kako udruge, tako i tehničkog razvitka našeg kraja.

Sredstva kojima raspolaže udruga također nisu dostatna za ostvarenje naših planova. Stoga računamo na pomoć lokalne samouprave, državne uprave, Hrvatske zajednice tehničke kulture, gospodarstvenika s kojima ćemo surađivati. Međutim, u današnjim uvjetima gospodarske krize, prvenstveno se želimo okrenuti EU fondovima, kako bismo na taj način u našu zajednicu donijeli nova sredstva i tako makar u skromnom iznosu doprinijeli i radu udruge i razvoju gospodarstva.

Poštovani posjetitelju našeg web sjedišta, nemoj da te obeshrabre ambiciozni i opsežni planovi. Pridruži nam se - naš rad temelji se na dragovoljnosti, zajedničkom radu u ugodnoj atmosferi i entuzijazmu. Ako i ne uspijemo u punom opsegu, znat ćemo da smo pokušali i polučili određene rezultate. Jer sramota je samo - ne pokušati.